Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: nkp-hospital@live.com |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค เนื้อไก่และไข่ไก่ จำนวน ๑๖ รายการ (หมดเขต 18 มี.ค. 2564) ลงข่าวเมื่อ 10 มี.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน ๑๔๘ รายการ (หมดเขต 18 มี.ค. 2564) ลงข่าวเมื่อ 10 มี.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค เนื้อหมูและผลิตภัณฑ์แปรรูป จำนวน ๒๓ รายการ (หมดเขต 18 มี.ค. 2564) ลงข่าวเมื่อ 10 มี.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารแห้ง จำนวน ๗๓ รายการ (หมดเขต 18 มี.ค. 2564) ลงข่าวเมื่อ 10 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แผ่นพลาสติกปกคลุมผิวหนังขณะผ่าตัดชนิดผสมยาฆ่าเชื้อ (Antimicrobial Adhesive Incise Drape) ขนาด ๓๕ x ๓๕ cm จำนวน ๔,๕๐๐ ชิ้น (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 10 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน ๑๓๐ รายการ (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 9 มี.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบฐานสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ Update จำนวน 1 ระบบ (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 8 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ จำนวน 1 เครื่อง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 8 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๘๐๐ ตัว (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 5 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารหนืดที่ใช้ในการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับช่องหน้าของลูกตา จำนวน ๑,๐๐๐ หลอด (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 5 มี.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 12 มี.ค. 2564 (หมดเขต 12 มี.ค. 2564) ลงข่าวเมื่อ 5 มี.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำรองข้อมูล (Backup Data Solution) จำนวน 1 รายการ (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 4 มี.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็ปไซต์ (Web Application Firewall) (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 4 มี.ค. 2564
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้า อาคารศูนย์มะเร็ง จำนวน 1 รายการ (หมดเขต 1646) ลงข่าวเมื่อ 4 มี.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้า อาคารศูนย์มะเร็ง วันที่ 3 - 11 มี.ค 64 (หมดเขต 11 มี.ค. 2564) ลงข่าวเมื่อ 3 มี.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 3 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ แถบ (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 3 มี.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าเพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ (Intra aotic balloon catheter) จำนวน ๒๐๐ เส้น (หมดเขต 18 มี.ค. 2564) ลงข่าวเมื่อ 3 มี.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Peripheral angioplasty guide wire) ชนิดใช้งานกับสายสวน จำนวน ๓ รายการ (หมดเขต 9 มี.ค. 2564) ลงข่าวเมื่อ 2 มี.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 1 มี.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดใช้ในห้องผ่าตัด จำนวน 1 ชุด (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 1 มี.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน (Balloon Dilation Catheter) จำนวน ๒ รายการ (หมดเขต 5 มี.ค. 2564) ลงข่าวเมื่อ 25 ก.พ. 2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (รอบที่2) (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 25 ก.พ. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบปั๊มผลิตอากาศ ห้องทันตกรรม ชั้น 4 อาคาร 3 จำนวน 1 รายการ วันที่ 23 ก.พ ถึง วันที่ 4 มี.ค 2564 (หมดเขต 946) ลงข่าวเมื่อ 25 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ปอดเทียม (Membrane Oxygenator) จำนวน ๓๐๐ ชุด (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 25 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายตัดรูเปิดท่อน้ำดี/ตับอ่อน (Sphincterotome) จำนวน ๑๕๐ เส้น (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 25 ก.พ. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารหนืดที่ใช้ในการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับช่องหน้าของลูกตา จำนวน ๑,๐๐๐ หลอด (หมดเขต 25 ก.พ. 2564) ลงข่าวเมื่อ 17 ก.พ. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๘๐๐ ตัว (หมดเขต 25 ก.พ. 2564) ลงข่าวเมื่อ 17 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ จำนวน ๓ รายการ (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 17 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค ด้านสูตินรีเวชวิทยา จำนวน ๑๕ รายการ (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 17 ก.พ. 2564
  ทั้งหมด 100 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า : [1] 2 [3][4]    
2017 © All Rights Reserved