Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: nkp-hospital@live.com |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นฝึกปฎิบัติการ จำนวน 1 รายการ (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 16 ก.พ. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แผ่นพลาสติกปกคลุมผิวหนังขณะผ่าตัดชนิดผสมยาฆ่าเชื้อ (Antimicrobial Adhesive Incise Drape) ขนาด ๓๕ x ๓๕ cm จำนวน ๔,๕๐๐ ชิ้น (หมดเขต 24 ก.พ. 2564) ลงข่าวเมื่อ 16 ก.พ. 2564
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าเพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ (Intra aotic balloon catheter) จำนวน ๒๐๐ เส้น (หมดเขต 19 ก.พ. 2564) ลงข่าวเมื่อ 16 ก.พ. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารหนืดที่ใช้ในการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับช่องหน้าของลูกตา จำนวน ๑,๐๐๐ หลอด (หมดเขต 23 ก.พ. 2564) ลงข่าวเมื่อ 15 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์การสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกาย จำนวน ๑ รายการ (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 15 ก.พ. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือผ่าตัดแบบ Sterile ไม่มีแป้ง จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ คู่ (หมดเขต 22 ก.พ. 2564) ลงข่าวเมื่อ 11 ก.พ. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดกาวน์กันน้ำแบบ ๒ ชั้น ชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด (หมดเขต 22 ก.พ. 2564) ลงข่าวเมื่อ 11 ก.พ. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์การให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยเครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Magnetic Resonance Imaging) (หมดเขต 19 ก.พ. 2564) ลงข่าวเมื่อ 10 ก.พ. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าผู้ป่วยสามัญ) จำนวน ๘ รายการ และวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้าผู้ป่วยสามัญ) จำนวน ๖ รายการ (หมดเขต 17 ก.พ. 2564) ลงข่าวเมื่อ 8 ก.พ. 2564
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์พร้อมน้ำยาตรวจทางด้านอณูชีวโมเลกุล สำหรับหาปริมาณไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี และไวรัสเอชพีวี จำนวน ๔ รายการ (หมดเขต 10 ก.พ. 2564) ลงข่าวเมื่อ 5 ก.พ. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน ๑๓๐ รายการ (หมดเขต 22 ก.พ. 2564) ลงข่าวเมื่อ 4 ก.พ. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายตัดรูเปิดท่อน้ำดี/ตับอ่อน (Sphincterotome) จำนวน ๑๕๐ เส้น (หมดเขต 11 ก.พ. 2564) ลงข่าวเมื่อ 3 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล แบบรวมอะไหล่ ยี่ห้อ Hologic รุ่น Selenia (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 3 ก.พ. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Three way จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ชิ้น (หมดเขต 11 ก.พ. 2564) ลงข่าวเมื่อ 3 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือดด้วยไหมเย็บ (Suture Vascular Closure Device) จำนวน ๑๕๐ ชิ้น (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 2 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยขดลวด (Peripheral Stent) จำนวน ๘๐ ชิ้น (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 2 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ หลอดเลือดเทียมสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือดส่วนปลายและหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน ๔ รายการ (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 2 ก.พ. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (หมดเขต 19 ก.พ. 2564) ลงข่าวเมื่อ 2 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ รายการ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 1 ก.พ. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑๗๙ รายการ (หมดเขต 8 ก.พ. 2564) ลงข่าวเมื่อ 29 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ไหมดำเย็บแผลประเภทไม่ละลาย (Black Silk) จำนวน ๗ รายการ (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 29 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ไหมเย็บแผลผลิตจากสารสังเคราะห์ชนิดละลายได้ จำนวน ๗ รายการ (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 29 ม.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ จำนวน 1 ชุด (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 29 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เอ็นเย็บแผลจากธรรมชาติ ชนิดละลายได้แบบเคลือบเกลือโครเมี่ยม (chromic catgut) จำนวน ๗ รายการ (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 29 ม.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ จำนวน ๓ รายการ (หมดเขต 5 ก.พ. 2564) ลงข่าวเมื่อ 29 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษากล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและหลอดลมชนิดวีดิทัศน์ พร้อมชุดอุปกรณ์ระบบประมวลผลและเครื่องล้างกล้องส่องอัตโนมัติ ยี่ห้อ โอลิมปัส จำนวน ๑ รายการ (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 28 ม.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสูตรทางการแพทย์ นมทางการแพทย์ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้อาหารทางปากได้ ต้องให้อาหารทางสายยางสูตรทั่วไป และสูตรเบาหวาน จำนวน ๒ รายการ (หมดเขต 3 ก.พ. 2564) ลงข่าวเมื่อ 26 ม.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์พร้อมน้ำยาตรวจทางด้านอณูชีวโมเลกุลสำหรับหาสารพันธุกรรมของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธ์ใหม่ (COVID-๑๙) จำนวน ๒๐,๐๐๐ test (หมดเขต 11 ก.พ. 2564) ลงข่าวเมื่อ 26 ม.ค. 2564
ร่างประกาศและร้่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (หมดเขต 28 ม.ค. 2564) ลงข่าวเมื่อ 25 ม.ค. 2564
ประกาศร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค (หมดเขต 28 ม.ค. 2564) ลงข่าวเมื่อ 25 ม.ค. 2564
  ทั้งหมด 100 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า : [1][2] 3 [4]    
2017 © All Rights Reserved