Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: nkp-hospital@live.com |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กลุ่มงานเภสัชกรรม)

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 76 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 24 ส.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 24 ส.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 68 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 11 ส.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 92 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 4 ส.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 4 ส.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 20 ก.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 20 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กลุ่มงานเภสัชกรรม (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 14 ก.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 10 ก.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 10 ก.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 9 ก.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 9 ก.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 3 ก.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 3 ก.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 2 ก.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 26 มิ.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 26 มิ.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 23 มิ.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 23 มิ.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 12 มิ.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 10 มิ.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 10 มิ.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 8 มิ.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 8 มิ.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 4 มิ.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 4 มิ.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 4 มิ.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 2 มิ.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 2 มิ.ย. 2563
  ทั้งหมด 100 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า : [1] 2 [3][4]    
2017 © All Rights Reserved