Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: nkp-hospital@live.com |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กลุ่มงานเภสัชกรรม)

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 2 มิ.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 29 พ.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 83 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 29 พ.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 29 พ.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 99 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 25 พ.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 25 พ.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 19 พ.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 74 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 19 พ.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 88 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 13 พ.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 13 พ.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 93 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 5 พ.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 28 เม.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 140 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 27 เม.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 108 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 27 เม.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 98 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 14 เม.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 14 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กลุ่มงานเภสัชกรรม (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 3 เม.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 60 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 1 เม.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 122 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 1 เม.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 1 เม.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 116 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 13 มี.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 13 มี.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 64 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 9 มี.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 92 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 9 มี.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 9 มี.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 106 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 26 ก.พ. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 26 ก.พ. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 119 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 20 ก.พ. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 20 ก.พ. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 4 ก.พ. 2563
  ทั้งหมด 100 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า : [1][2] 3 [4]    
2017 © All Rights Reserved