Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: nkp-hospital@live.com |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

ITA

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลนครพิงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงข่าวเมื่อ 21 มี.ค. 2562
มาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ลงข่าวเมื่อ 21 มี.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินการและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนครพิงค์ ลงข่าวเมื่อ 20 มี.ค. 2562
คำสั่งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด และพยานรับรอง การปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการเผยแพร่ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงข่าวเมื่อ 12 มี.ค. 2562
โครงการเฝ้าระวังภัยจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส โรงพยาบาลปี 2562 ลงข่าวเมื่อ 11 มี.ค. 2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลนครพิงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงข่าวเมื่อ 8 มี.ค. 2562
ประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนครพิงค์ พ.ศ.2562 ลงข่าวเมื่อ 7 มี.ค. 2562
โครงการอบรมความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2562 ลงข่าวเมื่อ 5 มี.ค. 2562
  ทั้งหมด 38 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : [1] 2  
2017 © All Rights Reserved