Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: nkp-hospital@live.com |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

ข่าวรับสมัครงาน

 

แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

   
ผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ วุฒิปวส ลงข่าวเมื่อ 21 ส.ค. 2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (หมดเขต 24 ส.ค. 2563) ลงข่าวเมื่อ 20 ส.ค. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (หมดเขต 19 ส.ค. 2563) ลงข่าวเมื่อ 10 ส.ค. 2563
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (หมดเขต 31 ส.ค. 2563) ลงข่าวเมื่อ 6 ส.ค. 2563
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 14 ตำแหน่ง (หมดเขต 5 ส.ค. 2563) ลงข่าวเมื่อ 16 ก.ค. 2563
แก้ไขข้อความในรายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิปวส (หมดเขต 15 มิ.ย. 2563) ลงข่าวเมื่อ 11 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย (หมดเขต 8 มิ.ย. 2563) ลงข่าวเมื่อ 5 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งธุรการครั้งที่2 (หมดเขต 4 มิ.ย. 2563) ลงข่าวเมื่อ 1 มิ.ย. 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง (หมดเขต 1 มิ.ย. 2563) ลงข่าวเมื่อ 28 พ.ค. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราวรายคาย ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย (หมดเขต 26 พ.ค. 2563) ลงข่าวเมื่อ 22 พ.ค. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 4 ตำแหน่ง (หมดเขต 26 พ.ค. 2563) ลงข่าวเมื่อ 22 พ.ค. 2563
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย (หมดเขต 24 เม.ย. 2563) ลงข่าวเมื่อ 7 เม.ย. 2563
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (หมดเขต 24 เม.ย. 2563) ลงข่าวเมื่อ 7 เม.ย. 2563
รับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย (หมดเขต 3 เม.ย. 2563) ลงข่าวเมื่อ 24 มี.ค. 2563
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา (หมดเขต 3 เม.ย. 2563) ลงข่าวเมื่อ 24 มี.ค. 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่ารการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (หมดเขต 16 มี.ค. 2563) ลงข่าวเมื่อ 10 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (หมดเขต 16 มี.ค. 2563) ลงข่าวเมื่อ 9 มี.ค. 2563
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ครั้งที่2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (หมดเขต 3 มี.ค. 2563) ลงข่าวเมื่อ 26 ก.พ. 2563
บัญชีรายชื่อผู้การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป (หมดเขต 2 มี.ค. 2563) ลงข่าวเมื่อ 26 ก.พ. 2563
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (หมดเขต 25 ก.พ. 2563) ลงข่าวเมื่อ 19 ก.พ. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 6 ตำแหน่ง (หมดเขต 22 ก.พ. 2563) ลงข่าวเมื่อ 13 ก.พ. 2563
รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) (หมดเขต 14 ก.พ. 2563) ลงข่าวเมื่อ 5 ก.พ. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (หมดเขต 12 ก.พ. 2563) ลงข่าวเมื่อ 5 ก.พ. 2563
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา (หมดเขต 7 ก.พ. 2563) ลงข่าวเมื่อ 24 ม.ค. 2563
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (หมดเขต 31 ม.ค. 2563) ลงข่าวเมื่อ 14 ม.ค. 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานบริการ (หมดเขต 2 ธ.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 27 พ.ย. 2562
ประกาศการชึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ลงข่าวเมื่อ 22 พ.ย. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายคาบ) ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) (หมดเขต 2 ธ.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 14 พ.ย. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งพนักงานบริการ เจ้าพนักงานพัสดุ(ปวช) (หมดเขต 25 พ.ย. 2562) ลงข่าวเมื่อ 14 พ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ลงข่าวเมื่อ 13 พ.ย. 2562
  ทั้งหมด 100 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า : [1] 2 [3][4]    
2017 © All Rights Reserved