Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: nkp-hospital@live.com |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

ข่าวรับสมัครงาน

 

แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

   
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (หมดเขต 7 พ.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 30 เม.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (หมดเขต 1 พ.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 26 เม.ย. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (หมดเขต 1 พ.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 26 เม.ย. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หมดเขต 1 พ.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 26 เม.ย. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) (หมดเขต 1 พ.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 26 เม.ย. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (หมดเขต 23 เม.ย. 2562) ลงข่าวเมื่อ 22 เม.ย. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (หมดเขต 23 เม.ย. 2562) ลงข่าวเมื่อ 19 เม.ย. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกค้าชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ(ปฏิบัติงานเวชระเบียน) (หมดเขต 19 เม.ย. 2562) ลงข่าวเมื่อ 4 เม.ย. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (หมดเขต 20 เม.ย. 2562) ลงข่าวเมื่อ 3 เม.ย. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (หมดเขต 20 เม.ย. 2562) ลงข่าวเมื่อ 3 เม.ย. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) 15 ตำแหน่ง (หมดเขต 19 เม.ย. 2562) ลงข่าวเมื่อ 27 มี.ค. 2562
รับย้ายข้าราชการ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับชำนาญงาน (หมดเขต 30 เม.ย. 2562) ลงข่าวเมื่อ 27 มี.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (หมดเขต 10 เม.ย. 2562) ลงข่าวเมื่อ 25 มี.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายคาบ) ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (หมดเขต 1 เม.ย. 2562) ลงข่าวเมื่อ 22 มี.ค. 2562
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิรความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถะครั้งที่2 ตำแหน่งนิติกรและนักจัดการงานทั่วไป (หมดเขต 19 มี.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 11 มี.ค. 2562
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (หมดเขต 11 ก.พ. 2562) ลงข่าวเมื่อ 7 ก.พ. 2562
รับย้ายข้าราชการ โรงพยาบาลนครพิงค์ (หมดเขต 8 มี.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 5 ก.พ. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน ณ โครงการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ(SMC) โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ลงข่าวเมื่อ 30 ม.ค. 2562
รายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (หมดเขต 4 ก.พ. 2562) ลงข่าวเมื่อ 30 ม.ค. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายคาบ) (หมดเขต 25 ม.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 18 ม.ค. 2562
รับย้ายข้าราชการ (หมดเขต 28 ก.พ. 2562) ลงข่าวเมื่อ 17 ม.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายคาบ) 15 ตำแหน่ง (หมดเขต 15 ม.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 25 ธ.ค. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัตืงาน ณ โครงการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) (หมดเขต 25 ธ.ค. 2561) ลงข่าวเมื่อ 22 ธ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุงเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (หมดเขต 19 ธ.ค. 2561) ลงข่าวเมื่อ 17 ธ.ค. 2561
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งวิศวกรโยธา (หมดเขต 24 ธ.ค. 2561) ลงข่าวเมื่อ 17 ธ.ค. 2561
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 (หมดเขต 6 ธ.ค. 2561) ลงข่าวเมื่อ 30 พ.ย. 2561
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งวิศวกรโยธา (หมดเขต 23 พ.ย. 2561) ลงข่าวเมื่อ 20 พ.ย. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (หมดเขต 16 พ.ย. 2561) ลงข่าวเมื่อ 5 พ.ย. 2561
แบบฟอร์มใบสมัครรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่1 (หมดเขต 13 พ.ย. 2561) ลงข่าวเมื่อ 1 พ.ย. 2561
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่1 (หมดเขต 13 พ.ย. 2561) ลงข่าวเมื่อ 1 พ.ย. 2561
  ทั้งหมด 100 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า : [1][2][3] 4    
2017 © All Rights Reserved